Thần binh

2019-09-17 14:54:10

Đẳng cấp mở

Nhân vật đạt Lv.140 mở

 

Phân loại Thần Binh

Thần Binh chia thành Thân Binh Sinh Mệnh, Thần Binh Công, Thần Binh Bạo Kích. Khi mở chức năng Thần Binh sẽ tự động khởi động Thần Binh Sinh Mệnh, hai loại Thần Binh khác cần người chơi khởi động

 

Tăng cấp Thần Binh

Thần Binh cần tiêu hao Đá Nguồn tương ứng nhận được EXP để tăng cấp, tăng cấp thần binh có thể nhận được buff thuộc tính chỉ định. Đá Nguồn Sống và Đá Nguồn Công có thể nhận từ Hạn Mua Mỗi Tuần hoặc Dê Thỏ Đại Chiến, Đá Nguồn Bạo Kích chỉ có thể nhận từ Rương Thần Binh Chí Tôn

 

Kỹ năng Thần Binh

Mỗi Thần Binh đạt được cấp chỉ định thì có thể khởi động kỹ năng khác nhau. Kỹ năng của Thần Binh Sinh Mệnh và Thần Binh Công cần sử dụng sách kỹ năng để kích hoạt, Thần Binh Bạo Kích đạt đẳng cấp chỉ định thì có thể mở khóa kỹ năng tương ứng luôn

 

Kỹ năng Thần Binh Sinh Mệnh:

Hồn Thần Binh (Hộ thể): Thần Binh Sinh Mệnh đạt bậc 35 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, khi bị tấn công có 20% xác suất miễn 60% sát thương, CD 0.5 giây(Kỹ năng PVP

Hồn Thần Binh(Thủ Hộ): Thần Binh Sinh Mệnh đạt bậc 45 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, khi bị tấn công có 20% xác suất tăng 30% Phòng Ngự trong 3 giây, CD 9 giây(Kỹ năng PVP

Hồn Thần Binh (Sức sống): Thần Binh Sinh Mệnh đạt bậc 55 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, khi trúng sát thương chí mạng thì có thể miễn sát thương lần đó, đồng thời hồi phục 10% HP, CD 120 giây(Kỹ năng PVP

Hồn Thần Binh (Thần uy): Thần Binh Sinh Mệnh đạt bậc 65 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, khi bị tấn công có 10% xác suất đánh choáng kẻ tấn công 1 giây, và gây ra 100% sát thương Tấn Công lên nó, CD 8 giây(Kỹ năng PVP

 

Kỹ năng Thần Binh Công

Thần Binh Sức Mạnh (Khát máu): >Thần Binh Công đạt bậc 35 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, nếu HP mục tiêu tấn công thấp hơn 80%, tấn công có 60% xác suất khiến mục tiêu nhận phải 200% sát thương Tấn Công chảy máu trong 3 giây, CD 5 giây(Kỹ năng PVP

Thần Binh Sức Mạnh (Chí mạng): Thần Binh Công đạt bậc 45 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, khi tấn công có 30% xác suất giúp bản thân tăng 20% Tấn Công trong 3 giây, CD 5 giây(Kỹ năng PVP

Thần Binh Sức Mạnh (Tàn phá): Thần Binh Công đạt bậc 55 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, Khi tấn công có 20% xác suất khiến mục tiêu giảm 30% thuộc tính giảm sát thương trong 3 giây, CD 9 giây(Kỹ năng PVP

Thần Binh Sức Mạnh (Hủy diệt): Thần Binh Công đạt bậc 65 có thể tiêu hao sách kỹ năng để kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: Bị động, Thần Binh có thể hủy diệt sự sống, 20% xác suất cấm mục tiêu tăng HP trong 3 giây, CD 9 giây(Kỹ năng PVP

 

Kỹ năng Thần Binh Bạo Kích

Động Đất Kích: Thần Binh Bạo Kịch đạt bậc 50 tự động kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: khi HP của mục tiêu thấp hơn 20%, tăng 50% sát thương bạo kích, CD 15 giây(Kỹ năng PVP

Tổn Thương Băng: Thần Binh Bạo Kịch đạt bậc 100 tự động kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: khi mục tiêu bị bạo kích, tốc độ tấn công giảm 20%, duy trì 2 giây, CD 15 giây(Kỹ năng PVP

Binh Linh Hộ Chủ: Thần Binh Bạo Kịch đạt bậc 150 tự động kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: khi HP bản thân thấp hơn 25%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 15%, duy trì 3 giây, CD 15 giây(Kỹ năng PVP

Thần Binh Uy Lực: Thần Binh Bạo Kịch đạt bậc 200 tự động kích hoạt. Hiệu ứng kỹ năng: người chơi bị bạo kích sẽ bị choáng, duy trì 1 giây, CD 15 giây(Kỹ năng PVP