Ưu Đãi Nạp

2019-11-15 18:16:06

Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 16/11/2019 - 23:59 ngày 16/11

Điều kiện tham gia: nhân vật bất kỳ đạt cấp 50

Giới thiệu hoạt động:

Trong thời gian hoạt động nạp mức bất kỳ đều được nhận quà, mỗi người chỉ được nhận 1 lần

 

No.

Đạo cụ

SL

1

Tiên Hồn Kỳ Dị

2

2

1000 vạn Vàng

1

3

Đá Nguồn Công-Trung

2

4

Đá Nguồn Sống-Trung

5

5

Thuốc EXP x2

1

6

Rương Ưu Đãi Kỹ Năng 1

1

 

Rương Ưu Đãi Kỹ Năng 1:

Tiêu hao 328 Kim Cương mở rương nhận ngay đạo cụ dưới đây:

 

No.

Đạo cụ

SL

1

Hộp Kỹ Năng 3 Chuyển

1

2

Đan Tăng Cấp (Hạn giờ)

5

3

Đá Mặt Trăng bậc 4

1

4

Mảnh Ngọc

30

5

Thuốc EXPx2.5

2

6

Rương Ưu Đãi Kỹ Năng 2

1

Hộp Kỹ Năng 3 Chuyển.sau khi chọn nghề nhân vật, có thể nhận được 1 kỹ năng 3 chuyển ngẫu nhiên của nghề tương ứng

                

Rương Ưu Đãi Kỹ Năng 2:

Tiêu hao 1200 Kim Cương mở rương nhận ngay đạo cụ dưới đây:

 

No.

Đạo cụ

SL

1

Hộp Kỹ Năng 4 Chuyển

2

2

Đan Tăng Cấp (Hạn giờ)

5

3

Điểm Vinh Dự

3000

4

Đá Nguồn Công-Cao

4

5

Đá Nguồn Sống-Cao

10

6

Đá Nguồn Bạo Kích-Trung

10

Hộp Kỹ Năng 4 Chuyển.sau khi chọn nghề nhân vật, có thể nhận được 1 kỹ năng 4 chuyển ngẫu nhiên của nghề tương ứng