Hoạt động Giám Bảo

2019-11-21 22:41:32

Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 22/11/2019 - 23:59 ngày 22/11/2019

Điều kiện tham gia: Lv.150

Cổng vào hoạt động: nút bên trái giao diện chính

 

Mỗi lần giám bảo tiêu hao 50 KC, người chơi có xác suất rút trúng thưởng lớn, khi điểm May Mắn đầy thì nhất định trúng thưởng lớn. Thưởng lớn chỉ được trúng 1 lần.

 

Mỗi lần rút thưởng có xác suất nhận được những đạo cụ dưới đây:

 

No.

Tên Đạo Cụ

SL

1

Thuốc EXP x2

2

2

Đá Tấn Công Lv.4

1

3

Đá Phòng Ngự Lv.4

1

4

Đá Sinh Mệnh Lv.4

1

5

Đá Tr.Bị Cường Hóa(Giáp)

10

6

Ngọc Maya

3

7

Đá Nguồn Công-Trung

2

8

Đá Nguồn Sống-Trung

5

9

2500 vạn Vàng

1

10

Ngọc Linh Hồn

5

11

Quà Giám Bảo

1

 

Quà Giám Bảo: mở rương được chọn Tiên Hồn Bất Hủ hoặc Thẻ Chuyển Nghề

 

- Tiên Hồn Bất Hủ

Dùng xong 5 nhân vật ít nhất tăng 140k lực chiến

HP+9000, Công+450, Phòng +150, Xác suất bạo kích+1%

 

- Thẻ Chuyển Nghề

Người chơi có thể chọn 1 nhân vật chuyển đổi thành nghề khác

Chuyển Nghề cần thỏa mãn điều kiện dưới đây:

  1. Sử dụng trong Thành Chính hoặc dã ngoại
  2. Ít nhất có 1 ô trống trong Túi
  3. Nhân vật hiện tại đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chuyển nghề

- Quy tác chuyển đổi

  1. Sử dụng sẽ chuyển nghề theo sự lựa chọn, sau khi chuyển đổi thuốc tính sẽ reset, người chơi cần phân phối lại điểm
  2. Trang bị nhân vật đang mặc sẽ tự động chuyển đổi thành trang bị cùng bậc của nghề tướng ứng và giữ gìn thuộc tính trang bị
  3. Vũ khí phụ sẽ căn cứ vào nghề tự động chuyển đổi thành Vũ Khí, Khiên hoặc bao tên tương ứng. Nếu là vũ khí Đại Thiên Sứ sẽ chuyển đổi thành vũ khí Đại Thiên Sứ tương ứng, không muốn chuyển đổi thì gỡ trang bị trước
  4. Kỹ năng nhân vật sẽ tự động chuyển đổi thành kỹ năng của nghề tương ứng và theo phương án đề cử cài đạt lại ô kỹ năng, Điểm Thiên Phú sẽ reset và cần người chơi kích hoạt
  5. Sau khi chuyển nghề, vì những thay đổi về mặt phân phối điểm, trang bị, kỹ năng, lực chiến có thể tăng thêm hoặc giảm xuống