Nội dung phiên bản mới - 16/1

2020-01-15 18:03:37

Thời gian bảo trì: 14:30~16:30 ngày 16/1/2020

Phạm vi bảo trì: S1-S452

  1. Lục Địa MU

Tính năng liên server, người chơi đạt lv.400 1 chuyển và sv đang ở đã mở tính năng liên sv có thể tham gia

Người chơi vào bản đầu Lục Địa MU cần cảnh tranh tiêu diệt BOSS cùng với tất cả người chơi cùng nhóm liên sv để nhận thưởng. Tiêu diệt BOSS Lục Địa MU dùng chung lần khiêu chiến với BOSS Trung Lập, mỗi ngày 2 lần. Sau khi người chơi nhận được quyền sở hữu thì không thể gây sát thương lên BOSS nữa. Người chơi cũng có thể khai thác di tích nhỏ trong Lục Địa MU để nhận được thưởng.

  1. Nguyên Tố

Người chơi đạt Lv.400 1 chuyển mở hệ thống Nguyên Tố.

Nhấp vào ô nguyên tố có thể khảm nguyên tố đã nhận được, người chơi có thể thông qua tiêu diệt BOSS liên sv hoặc khai thác di tích nhỏ để nhận được nguyên tố.

Nguyên tố có phẩn chất và thuộc tính khác nhau, phẩm chất càng cao, thuộc tính càng hay. Sau khi khảm còn có thể tăng cấp nguyên tố, đẳng cấp càng cao, buff thuộc tính càng nhiều.

  1. Cánh Đời 4

Tăng thêm ghép Cánh Đời 4, có thể nhận nguyên liệu ghép từ BOSS thế giới, BOSS Trung lập, BOSS liên sv.

Người chơi có thể chọn ghép Cánh Đời 4 tương ứng với nghề, ghép kế thừa thuộc tính của cánh cũ.

  1. Vực Thẳm Linh Giới

Cấp mở tính năng: Lv.300 1 chuyển

Phó bản này chủ yếu rơi nguyên liệu bồi dưỡng Ma Nhẫn, cho phép 1-4 người tổ đội khiêu chiến(tổ đội trong sv mình). Người tham gia càng nhiều, số lượng quái mỗi người cần tiêu diệt càng ít. Thời gian vượt ải càng ngắn, thưởng càng tốt

 

Giới thiệu phụ bản:

Phụ bản này tổng cộng có 400 quái nhỏ và 1 BOSS, cấp quái nhỏ được quyết định dựa vào cấp cá nhân của thành viên đội ngũ, cấp BOSS căn cứ vào cấp bình quân của cả đội. Đánh giá và giả thưởng căn cứ vào thời gian vượt ải, nếu trước đếm ngược kết thúc vẫn chưa tiêu diệt BOSS thì bị coi là thất bại.

Shop Điểm:

Khi giai đoạn chuẩn bị, người chơi có thể dùng điểm mua và tặng Thú Triệu Hồi cho mình hoặc đồng đội. Thú Triệu Hội có buff khác nhau, người chơi chỉ được sở hữu 1 Thú Triệu Hồi, Thú Triệu Hồi cao cấp sẽ thay thế Thú Triệu Hội cấp thấp.

Người chơi offline giữa chừng sẽ vào trạng thái ủy thác và tự động diệt quái, đăng nhập lại vào phụ bản không thể thao tác, cần đợi giai đoạn hiện tại kết thúc mới có thể thao tác.

  1. Ma Nhẫn

Người chơi đạt Lv.300 1 chuyển mở tính năng này. Cổng vào tại [Nhân vật] - [Ma Nhẫn], khi mở khóa tính năng là được mở khóa Ma Nhẫn thứ 1: Nhẫn Hộ Vệ

Người chơi có thể nhận nguyên liệu Rèn và Chú Linh Ma Nhẫn từ Vực Thẳm Linh Giới

  1. Guild So Tài Liên SV
  2. Nếu server gia nhập nhóm liên sv, khi Guild So Tài tuần này kết thúc sẽ tự động biến thành Guild So Tài Liên SV. Guild So Tài Liên SV cần người chơi online và thủ công ghép.
  3. Ưu hóa

Mở rồng đẳng cấp, tăng bản đồ và phụ bản 4 chuyển, 5 chuyển

Điều chỉnh hoạt động mở sv, nhiêm vụ tân thủ và thành tựu

Tăng thêm Bộ Trang bị bậc 12

Thử Thách Vô Cực tăng thêm chương 6: Tháp Hoàng Hôn

Thi đấu Guild tăng thêm danh hiệu Thành Chủ và tướng Thành Chủ

Huy chương thành tựu tăng thêm tính năng reset, người chơi có thể reset huy chương chỉ định

Lịch sử góp trong Sảnh Guild được sửa chữa thành Hạng đóng góp